بررسی و ارزیابی دستنویس شاهنامه فلورانس

ميراث مكتوب - این مقاله به بررسی و ارزیابی مجدد کهن ترین دستنویس شاهنامه (کتابت 614 ق) متعلق به کتابخانه ملی مرکزی فلورانس در ایتالیا می پردازد و جایگاه و اعتبار آن را در میان سایر دستنویس های شاهنامه روشن می سازد. مولف پس از معرفی مشخصات ظاهری و رسم الخط این دستنویس، در دو بخش کلی به اریابی متن آن پرداخته است. یکی بررسی نمونه هایی از تباهی متن، در ده بخش با عناوین: برخی از نقطه گذاری های نادرست و لغزش های قلمی، اعراب گذاری نادرست، واژه های گویشی، نویسش های نادرست، ناهمواری های وزن، عیوب قافیه، نفوذ واژه های عربی در بیت های اصلی، جابه جایی مصراع ها و بیت ها، افتادگی ها، برافزودگی ها و دیگر بررسی نمونه هایی از دیرینگی و استواری متن. در سیزده بخش با عناوین: املای کهن تر و درست تر، برخی نقطه گذاری های درست، برخی اعراب گذاری های درست، تحول برخی همخوان ها، برخی واژه ها و ترکیبات کهن تر، کاررفت ریخت کامل تر واژه ها، از راه ادغام واکه ها، سبک نکردن وزن، ار وزن سنگین تر تا تسامح در وزن، نرمیده کردن برخی از واژه های عربی، برخی مصراع ها و بیت ها به بیانی کهن تر یا استوارتر، کاهش نسبی افتادگی ها و برافزودگی ها، کهنگی متن مقدمۀ منثور.
بررسی همۀ این موارد نشان می دهد که دستنویس فلورانس با همۀ عیوب و نقایصی که دارد بیش از سایر دستنویس های شاهنامه عناصر کهن زبانی را در خوده نگاه داشته و شمار افتادگی ها و افزودگی های آن از دیگر دستنویس ها کمتر است و در مجموع معتبرترین دستنویس شناخته شدۀ شاهنامه می باشد.
ادامه مقاله «بررسی و ارزیابی دستنویس شاهنامه فلورانس» نوشته جلال خالقي مطلق كه در دفتر هجدهم نامه بهارستان به چاپ رسيده است را با كليك بر روي فايل مطالعه كنيد.افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.