گنجینه اسناد در گام نودم

ميراث مكتوب - در شماره 90 فصل تابستان 1392 نشریه علمی- پژوهشی «گنجینه اسناد» 7 عنوان مقاله فارسی به همراه چکیده مقالات به زبان انگلیسی منتشر شده است.

عناوین مقالات منتشره به قرار زیر است:

باز شناسی یک منبع دست اول برای تاریخ اجتماعی ایران ( نسخه خطی دفتر مفصل لوای ارومیه و خلخال )/ محمد سلماسی‌زاده، یاخشی خانم نصیرآوا

بررسی تبعید مهاجرین از شوروی به ایران1305-1320ش./ سید محمود سادات، مرتضی نورائی، حسین میرجعفری

مناصب عمید و عامل در دوره سلجوقی/ شهرام یوسفی فر، صابره آزاده

نقد و بررسی نامه ارسالی شاهوردی خان، خان گنجه به دولت عثمانی (با تاکید بر روابط ایران)/ مظاهر صلحی، محمد عزیز نژاد، میرصمد موسوی

بررسی کاربردپذیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای.) در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی/ مرضیه جهانشاهی، سعید رضایی شریف آبادی، معصومه کربلا آقایی کامران

بررسی وضعیت تورهای مجازی موزه‌های ایران بر‌اساس معیارهای ارزیابی موجود و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود/ منصور تاجداران، رویا برادر، نیلوفر آریائی نژاد

تناسبات زیبا: مقایسه‌ی تطبیقی تناسبات ساختاری یکی از قباله‌‌های ازدواج موجود در گنجینه‌ی آستان قدس رضوی با نظام تناسبات متداول در غرب/ شیما جرموزی، سودابه صالحی

گفتنی است، حوزه موضوعی تحت پوشش فصلنامه گنجینه اسناد، تحقیقات تاریخی و مطالعات آرشیوی است.

منبع: كتابخانه مجلس شوراي اسلامي