رونمایی از کهن‌ترین نسخه همراه با ترجمه فارسی قرآن کریم

کد محتوا: 
U[random:number]_[current-date:custom:ymd]