فهرست نسخه های خطی دو کتابخانه آذربایجان

ميراث مكتوب - تاکنون دربارۀ سرگذشت کتابخانه های شخصی در ایران و نحوه شکل گیری و تداوم آنها و ذخائر علمی ای که در این کتابخانه نگهداری می شده پژوهش سامان یافتۀ منظمی صورت نگرفته است. نگارنده طی چند دهه هرازگاهی شاهد از هم پاشیدن کتابخانه ای شخصی بوده که حاصل تلاش سالیان متمادی عالمان یک خاندان را در برداشته است و در این میان جز تهیۀ یادداشت های کوتاهی از محتویات علمی آنها، کاری دیگر از این حقیر ساخته نبوده است.
تعداد گزارش های تهیه شده از این کتابخانه ها که اکنون دیگر نام و اثری از آنها در میان نیست به دهها کتابخانه می رسد که نگارنده مترصد فرصتی است تا آن یادداشت ها را تنظیم و به جامعۀ علمی عرضه نماید. در این مقال به پیشنهاد دوست دانشمند و فرزانه سید محمدحسین حکیم دو یادداشت مربوط به نسخ خطی دو کتابخانه که سالها پیش تنظیم گردیده تقدیم می گردد.
کتابخانه اولی در تبریز بوده که سابقه ای دویست ساله داشته است ولی کتابخانه دومی سابقه ای صد و پنجاه ساله دارد و خوشبختانه هم اکنون دایر است.
هر معرفی در دو بخش صورت خواه گرفت: اول تاریخچۀ آن کتابخانه و شخصیت های دخیل در تشکیل و تداوم آن، فهرست نسخ خطی آن کتابخانه.
ادامۀ مقالۀ «فهرست نسخه های خطی دو کتابخانه آذربایجان» نوشتۀ علی صدرایی خویی که در دفتر اول «اوراق عتیق» به چاپ رسیده است در فایل پایین مطالعه کنید.


افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.