مقایسه تطبیقی صفات خلفای چهارگانه در ستایش نامه های سرآغاز منظومه های فارسی

میراث مکتوب - در سرآغاز برخی از منظومه های کهن فارسی، پس از ستایش خداوند و پیامبر (ص) ابیاتی در مدح خلفای چهارگانه آمده است. این ستایش نامه نقاط مشترکی با یکدیگر دارند و گاه تفاوت هایی نیز میان آنها دیده می شود. طرح مذکور به بررسی تطبیقی این ستایش نامه ها می پردازد.
برای اجرای این طرح، نخست کلیۀ منظومه های کهن فارسی که حاوی ستایش نامه ای برای خلفای چهارگانه اند شناسایی می شوند. در مرحلۀ بعد این منظومه ها به ترتیب تاریخی مرتب می شوند و سپس ستایش هریک از خلفای چهارگانه در هریک از منظومه ها و ویژگی ها و صفاتی که برای هریک ذکر شده با یکدیگر مقایسه می شوند. در پایان طرح، نتایج این بررسی تحلیل می شود.

اهم منابع:
- سنایی، حدیقه الحقیقه، به کوشش مدرس رضوی، تهران، 1359 ش.
- عطار نیشابوری، منطق الطیر، به کوشش محمدرضا شفیعی
...................................................

نظر کاربر: مرتضی رشیدی آشجردی
پنجشنبه 18 مهر 1392 - 10:37

نظر کاربر: درود «بررسی و تطبیق سرآغاز منظومه های فارسی، با تکیه بر توصیف و ستایش خلفای چهارگانه» در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به عنوان رسالۀ دکتری به تصویب رسیده و در حال نگارش است.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.