علل بنيان گذاري سلسله محلي آل مازه در بخارا

ميراث مكتوب - در سال 482 ق، قراخانيان (آل افراسياب) كه از سال 395 ق، بر ماوراءالنهر (فرارود) حكومت داشتند، ناگزير به اطاعت از سلطان ملكشاه سلجوقي (حك: 485-465ق) شدند. هنگامي كه سلطان سنجر سلجوقي (حك: 552-511ق) امارت خراسان را برعهده داشت (حك:511-490ق) نخست، حكومت سمرقند را به خواهرزاده اش محمد ارسلان خان ـ كه پدرش از دودمان قراخاني بود ـ واگذار كرد و چندي بعد منصب قاضي القضاتي و عالي ترين مقام مذهبي را همراه با رياست شهر (صدر) بخارا، به برادر همسر خود كه روحاني برجسته اي به نام عبدالعزيز بن عمر بن مازه بود، بخشيد. از آنجا كه مناصب ياد شده در خاندان عبدالعزيز بن عمر بن مازه موروثي شد، سلسله محلي آل مازه (آل برهان) در بخارا تاسيس گرديد كه تا اواخر حكومت خوارزمشاهيان (617-490ق) پايدار بود. در اين پژوهش، بر اساس منابع و تحقيقات معتبر تاريخي، با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي، پس از نگاهي گذرا به سلسله قراخاني ومناسبات آنان با سلجوقيان، نخست علل بنيانگذاري سلسله آل مازه و سپس اهداف سنجر بن ملكشاه از آن اقدام مورد بررسي قرار گرفته است. در پايان، بر اساس داده هاي ارائه شده در چارچوب مقاله، با توجه به فراز و نشيب هاي چشمگير در روابط سلجوقيان و قراخانيان، در يك نتيجه گيري كلي، وضعيت آل مازه در مناسبات دو حكومت ياد شده، آشكار گرديده است.

آنچه در بالا مطالعه كرديد چكيده مقاله «علل بنيان گذاري سلسله محلي آل مازه در بخارا» است كه در شماره اول دوفصلنامه علمي - پژوهشي پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران منتشر شده است.

براي مشاهده متن كامل اين مقاله بر روي گزينه دريافت فايل كليك كنيد.


افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.