نگاهی به کتاب امثال و اشعار عربی در مثنوی معنوی

ميراث مكتوب - اين مقاله با هدف معرفي، بررسي، نقد، و اصلاح كتاب امثال و اشعار عربي در مثنوي معنوي، تأليف دكتر وحيد سبزيان پور و خانم ها صديقه رضايي و سميره خسروي به رشتۀ تحرير در آمده است. مؤلّفان در اين اثر كوشيده اند با بررسي شش دفتر مثنوي معنوي شواهدي از تأثيرپذيري مولوي از مضامين، اشعار، و امثال و حكم عربي را استخراج كنند.
ايشان، با رعايت اصل مهم امانت داري، نتايج پژوهش هاي پيشين را در اين باره در پي نوشت ها نقل كرده و خود نيز با مقايسۀ 698 بيت از مثنوي با امثال و اشعار عربي، به 379 مضمون مشترك در مثنوي و ادب عربي، 47 مضمون ايراني، 330 بيت عربي، و 437 مثل عربي دست يافته اند. يكي از وجوه امتياز اين پژوهش ذكر ريشه هاي قديم تر بعضي از اين مضامين در حكمت هاي ايران باستان است. ديگر اينكه همۀ شواهد عربي با ترجمه اي سليس و در ساختاري مطلوب و قابل دسترس ارائه شده كه مطالعۀ كتاب را بر خواننده سهل مي كند و مجموعه اي از امثال و حكم مثنوي معنوي، ادبيات عرب، و حكمت هاي ايران كهن را در اختيار وي مي نهد.
با وجود محاسن بسيار، ايرادها و كاستي هايي نيز در اين اثر يافت مي شود كه با برطرف شدن آن ها، كتاب به جايگاه ممتاز خود در كنار ساير مراجع تحقيق در مثنوي معنوي نائل خواهد آمد.

متن كامل اين مقاله را كه توسط فرشيد وزيله نگاشته شده و در شماره 78 كتاب ماه ادبيات منتشر شده است بر روي فايل پايين بخوانيد.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.