ضمیمه شماره ششم آینه میراث

فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون، دوره جدید سال چهارم، ضمیمه شماره 6، سال 1384

فهرست مطالب
سخن سردبیر : جمشید کیانفر/ 7-8
مقدمه: سیدعلی آل داوود/ 9-20
وصف نسخۀ خطی/ 9-12
زندگی نامه نویسنده کتابچه جندق و بیابانک/ 12-15
مناسبات یغمای ثانی و میرزا محمدخان سپهسالار/ 15-17
تصاویر دستان/ 17-18
دستان شاعر و نویسنده/ 18-19
نویسنده کتابچه جندق و بیابانک/ 19-20
تصاویر/ 21-24
کتابچه جندق و بیابانک [متن کتاب]/ 25- 52
راه سمنان به جندق/ 25-27
جندق/ 27-30
فرّخی/ 30-32
خور/ 32-35
حدود خور/ 35-36
محلات و اماکن خور/ 36-38
گرمه/ 38-40
اردیب/ 41-43
ایراج/ 43-44
خنج/ 45
دادکین/ 45-46
بیاضه/ 46-47
حاجی آباد/ 47-48
امام زاده بیاضه/ 48
مهرجان/ 48-49
دهنو/ 50
اوضاع فعلی جندق و بیابانک/ 50-51
انارک/ 51-52
تعلیقات/ 53-68
خور بیابانک/ 55-56
جدول مقایسه جمعیت در ادوار مختلف/ 57
خور/ 58
جندق/ 58-59
بیاضه/ 60-61
مهرجان/ 61
خنج/62
چاه ملک/ 62
مسجد فرّخی/ 63
چاه گوگان/ 63-64
انارک/ 64
امیراسماعیل خان عامری/ 64-65
علی اصغر بیک یاور/ 65
سهام السلطنه عرب عامری/ 65-66
ابوالحسن خان تنکابنی/ 66
آقا نصرالله قاشی/ 67
تهاجم طوایف بلوچ به بیابانک/ 67-68
نامنامه/ 69-75
کتابنامه/ 77- 79

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.