سيري در مضامين و معاني زهد در اشعار سنايي غزنوي و ابو اسحاق البيري

ميراث مكتوب - يكي از حوزه هاي نسبتاً گسترده پژوهش در ادبيات تطبيقي معاصر، حوزه مضامين و موضوعات است. موضوع، يك ماده تاريخي و فرهنگي و از عناصر تشكيل دهنده متن است، از اين رو قابليت تحليل و بررسي را دارد. برخي از موضوعات و مضامين، فراملي و جهان شمولند؛ مانند زندگي و مرگ، خير و شر، دادگري و ستمگري، عشق و نفرت، جوانمردي و سخاوت و... . مطالعه تطبيقي در حوزه مزبور مي تواند به تبيين فصلي هرچند كوتاه، از تاريخ افكار و عقايد و فرهنگ دو يا چند ملت در طول تاريخ بينجامد و خاستگاه برخي از آن ها را نيز مشخص كند. از جمله موضوعات فراملي و مورد اختلاف در فرهنگ اسلامي و ساير اديان الهي، موضوع زهد است كه مكاتب فكري و عقيدتي مختلف، تعاريف متفاوت و گاه متناقضي از آن ارائه داده اند.
مفهوم زهد وارد حوزه ادبيات نيز شده و بر همين اساس، برخي از شعرا زهد سرا ناميده شده اند كه از جمله آنان سنايي غزنوي و ابو اسحاق البيري دو شاعر نامي در ادب فارسي و عربي هستند. در پژوهش حاضر برآنيم كه در چشم اندازي تطبيقي، انگيزه هاي اين دو شاعر در روي آوردن به شعر زهد و نحوه نگرش آن ها به دنيا و دلبستگي هاي آن را مورد بررسي قرار دهيم تا به تعريف و كاركرد زهد در حوزه ادبيات دست يابيم و نشان دهيم كه با وجود مانندگي هاي بسيار در رويكرد اين دو شاعر به مفهوم زهد، تفاوت هاي قابل ملاحظه اي هم بين آن دو وجود دارد.

ادامه مقاله «سيري در مضامين و معاني زهد در اشعار سنايي غزنوي و ابو اسحاق البيري» نوشته سيدمهدي مسبوق، كبري الوار و علي عزيزي كه در شماره 2 دوفصلنامه پژوهش هاي ادبيات تطبيقي
به چاپ رسيده است بر روي فايل پايين بخوانيد.افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.