بررسی ترجمه عبارات دانشنامه علایی در مقاصد الفلاسفه غزالی

میراث مکتوب - امام ابوحامد محمد غزالی، پیش از تألیف تهافت الفلاسفه در رد فلسفۀ مشایی، به نگارش مقاصد الفلاسفه پرداخت تا نخست آرای فیلسوفان را به طور دقیق معرفی کند. بخش عمدهای از این کتاب مهم غزالی ترجمۀ عربی او از کتاب فلسفی ابن سینا به زبان فارسی، یعنی دانشنامۀ علایی است.
این طرح در نظر دارد ترجمه های عربی غزالی از دانشنامۀ علایی را بررسی کند.
برای اجرای این طرح، متن عربی مقاصد الفلاسفه غزالی با متن فارسی دانشنامۀ علایی ابن سینا مطابقت داده می شود. در مواردی که محرز شود متن مقاصد ترجمۀ عربی دانشنامه است، نحوۀ ترجمه و برابرگذاری های غزالی بررسی و تحلیل می شود.

اهمّ منابع:
- ابن سینا، دانشنامۀ علایی، به کوشش محمد معین و سید محمد مشکات، تهران، 1331 ش.
- غزالی، محمد، مقاصد الفلاسفه، قاهره، بیتا.

....................................................

نظر کاربر: سيّد حسين موسويان
دوشنبه 6 آبان 1392 - 15:00
در تصحيح خود از تعليقات ابن‌سينا نيز به تعليق‌هايي برخوردم كه تقريباً ترجمه‌ي عربي بخش‌هايي از دانشنامه علايي مي‌نمايد. در پيوست كتاب، چندي از اين همساني‌ها را نشان داده‌ام.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.