بررسي و نقد آموزه هاي مبحث «بيان» كتاب جواهرالبلاغه

ميراث مكتوب - علوم بلاغي همانند صرف و نحو در آغاز به منظور فهم اسرار و رموز قرآن كريم و وجوه اعجاز بياني آن و با محوريت آيات نوراني قرآن و نيز اشعار جاهلي صورت گرفت، ولي رفته رفته به ساير متون نظم و نثر عربي راه يافت و به صورت قواعدي منسجم تدوين شد و به ظهور تاليفات ارزش مندي در اين زمينه انجاميد.
يكي از اين تاليفات ارزش مند كتاب جواهرالبلاغه تاليف سيد احمد هاشمي است كه به منزله بهترين كتاب آموزش بلاغت شناخته شد، و تا كنون ده ها بار تجديد چاپ شده است.
اين كتاب مانند همه تاليفات بشري كاستي ها و نادرستي هايي دارد كه با بهره گيري از آموزه هاي بلاغت عربي در كتب آموزشي قديم، در سه مبحث علم بيان: تشبيه، مجاز و كنايه به نقد آن پرداخته ايم و پاره اي از تعاريف و شواهد كتاب كه نارسا يا نادرستند را مشخص كرده ايم. در اين بررسي معلوم شد كه مولف در مباحث مربوط به علم بيان از برخي اصطلاحات بلاغي تعريفي ارائه نداده است؛ اما قسمت عمده نقائص و نادرستي هاي اين كتاب در حيطه مثال هاي مولف است كه خواننده در برخي از آن ها با كم ترين تامل و يا مقايسه آن با ساير شواهد موجود در كتاب متوجه كاستي هاي آن مي شود.

متن كامل مقاله «بررسي و نقد آموزه هاي مبحث «بيان» كتاب جواهرالبلاغه در مقايسه با كتب قديم آموزش بلاغت» كه در شماره 25 دوفصلنامه علمي - پژوهشي پژوهش نامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني منتشر شده است با كليك بر روي گزينه دريافت فايل مطالعه كنيد.


افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.