دو رساله‌ در شناخت طبایع موسوم به نزهة‌ الملوک

ميراث مكتوب - نزهة‌ الملوک تألیف ابوالمظفر محمد بن مستنصر طبیب هروی و امین الدین اوتاجی دو رساله پزشکی در شناخت طبایع است.

از مجموعه دوا و درمان در روزگاران کهن دو رساله در شناخت طبایع تصحیح شده است:

نزهة‌ الملوک تألیف ابوالمظفر محمد بن مستنصر طبیب هروی

این رساله، رساله‌ای پزشکی است در بیست و چهار باب در خواص خوراکی‌ها و البسه و بوی‌ها که به دستور شاه زمان به طرز جدولی تألیف شده است.

با وجود آنکه از این رسال تنها یک نسخه وجود دارد اما مطالبی که استاد احمد منزوی از شروع کتاب نقل کرده‌اند با نسخه فعلی کمی تفاوت دارد. ایشان مرقوم فرموده اند: «حکم پادشاه روی زمین بر آن جمله نفاذ یافت که بنده کمترین ابوالمظفر محمد بن المستنصر المتطبب الهروی و امین الدوله اوتاجی در هرگونه از انواع حکمت دفترهای خاصیت ساخته.»

یگانه نسخه این ثر در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره 8645 در 34 صفحه موجود است که فصل نوزدهم و بیست و چهارم ندارد.

نزهة‌ الملوک تألیف امین‌الدین بن رشیدالدین اوتاجی

این رسال که رساله در کیفیت و منافع و مضاد مأکولات و غیرها هم نامیده شده است رساله ارزنده‌ای است که به دستور پادشاه جهان فرمانروای روی زمین ارغون نوشته شده است که همچون نزهه‌الملوک ابن مستنصر هیچ‌گونه فصل‌بندی خاصی ندارد.

در این تصحیح نسخه خطی شماره 6271 کتابخانه‌، موزه و مرکز اسناد مجلس اصل قرار داده شده و با نسخه شماره 8645 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد دانشگاه تهران مقایسه شده است.

این کتاب به تصحیح میرهاشم محدث (استادیار دانشگاه تهران) در 82 صفحه به صورت مصور از سوی انتشارات سفیراردهال منتشر شده است.

منبع: کتابخانه مجلس شورای اسلامی