بررسي اشعار منسوب به انوري و تاج الدين ريزه دهلوي

ميراث مكتوب - در بررسي ديوان شاعران و تذكره هاي شعري گاه با ابيات و اشعاري مواجه مي شويم كه به دو يا چند شاعر منتسب شده اند. به عنوان مثال در متن هاي مختلفي چون عرفات العاشقين و مجمع الفصحا، اشعاري را كه صحت انتساب آن ها به انوري قطعي تر به نظر مي آيد، به تاج الدين نسبت داده اند.
سعي نگارندگان در اين نوشتار بر اين است كه با استناد به تذكره خطي بتخانه، اشعاري را كه به انوري منتسب شده و در متون ديگر به نام تاج الدين فارسي يا دهلوي - معروف به ريزه - به ثبت رسيده است بررسي كرده و صحت انتساب آن اشعار را به هر يك از دو شاعر به اثبات برسانند.
در اين مقاله با بررسي دو شعر كه در بتخانه به نام انوري ثبت شده و در ديوان او نيز موجود است و به نام تاج الدين نيز به ثبت رسيده است و نيز بررسي هفت شعر كه در بتخانه به نام انوري ثبت شده است؛ اما در ديوان او موجود نيست و بعضي از آن ها به نام تاج الدين نيز آمده است و اشعاري كه به نام انوري و ريزه هر دو ثبت شده و همچنين به معرفي اشعاري نويافته از انوري در بتخانه پرداخته شده است.

ادامه مقاله «بررسي اشعار منسوب به انوري و تاج الدين ريزه دهلوي» نوشته محسن شريفي صحي و دكتر محمد جواد عرفاني كه در شماره 14 فصلنامه مطالعات شبه قاره به چاپ رسيده است در فايل پايين بخوانيد.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.