فهرست نسخه های خطی فرهنگستان زبان در ترازوی نقد

ميراث مكتوب - مطالعه و بررسی فهرست‌های نسخ خطی ذوق و شوق خاصِ خود را می‌طلبد. جوان‏تر که بودم به تناسب کاری که در حوزه‌ فهرست ‏نگاری به دست گرفتم در فهرست‌ها غوطه‏ور می‌شدم؛ کاوش در فهارس به مانند خواندن دیوان حافظ و کتاب رمان ـ البته برای اهلش برایم لذت‏بخش بود. در خلال استفاده از فهرست‌ها به مقایسه‌ کار فهرست‏نگاران می‏پرداختم، در کنار نسخه‌های نفیس علامتی می‌گذاشتم تا در مراجعات بعدی به راحتی قابل دست‌یابی باشد. نکته‌هایی که در تکمیل اطلاعات ارائه شده در فهرست‌ها به ذهنم می‏آمد، در حاشیه‌ صفحات می‌نوشتم. یادداشت‌هایم بر برخی از فهرست‌ها به چاپ رسیده و امید که روزی مجموعه‌ آن‏ها با عنوان «صوابنامه‌ فهارس» منتشر شود.

اینک چند کلمه در نقد چند فهرست می‌نویسم تا اندکی از ظرایف و مشقّات فهرست‌نویسی را بازگویم .

ادامه اين مقاله اینجا كليك كنيد.