برگزاری همایش کوشیار گیلانی

ميراث مكتوب - به مناسبت هزار و پنجاهمین سال تولد کوشیار گیلانی، اخترشناس و ریاضیدان بزرگ قرن چهارم هجری قمری، همایش کوشیار گیلانی در روزهای هفتم و هشتم اسفندماه سال جاری در دانشگاه گیلان برگزار می شود.
گراف های جبری، فضاهای عملگری و آثار و دستاوردهای کوشیار از محورهای اصلی این همایش است.
زمان ثبت نام با ارسال مقاله از اول آبان ماه تا پایان آذرماه است و زمان ثبت نام بدون مقاله اول آبان تا پایان دی ماه سال جاری اعلام شده است.
همایش کوشیار گیلانی به کوشش دانشکدۀ علوم ریاضی دانشگاه گیلان و پژوهشکدۀ گیلان شناسی دانشگاه گیلان برگزار می شود و دبیری علمی آن را دکتر عباس سهله برعهده دارد.
علاقه مندان برای ارسال مقاله می توانند با مراجعه به وب سایت همایش از شرایط و شیوۀ ارسال مقالات اطلاع یابند و قالب نمونۀ مقالات را دریافت نمایند.


وب سایت همایش کوشیار گیلانی