آینۀ میراث - ضمیمۀ 30

 

 

ميراث مكتوب - آینۀ میراث، دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهش های متن شناسی؛
دورۀ جدید، سال یازدهم، ضمیمۀ 30، سال 1392؛

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 3/51400 مورخ 1391/3/17 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

شکوه و جاودانگی: جامع التواریخ و رشید الدین فضل الله همدانی؛

یوسف الهادی، ترجمۀ اکبر ایرانی

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه / 7

شکوه و جاودانگی: جامع التواریخ و رشید الدین فضل الله همدانی / 15

رشید الدین پزشک / 22

به دستی قلم را بر می گیرد و به دست دیگر سلاحی را پس می زند / 24

استخوان های رشید الدین / 31

برنامۀ روزانۀ رشید الدین / 41

انگیزۀ تألیف جامع التواریخ / 46

استناد به منابع تاریخی ملت ها / 50

افزوده های رشید الدین / 55

بخش سامانیان، آل بویه و غزنویان / 55

بخش تاریخ آل سلجوق / 57

بخش اسماعیلیان / 57

بخش تاریخ هند و سند و کشمیر / 58

بخش شاهان خوارزم / 58

رشید الدین و منابع موجود دربارۀ یورش مغول به بغداد / 60

منابع و مآخذ / 67

 

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب/ مدیر مسئول: اکبر ایرانی/ سردبیر: مجد الدین کیوانی/ معاون سردبیر: عسکر بهرامی/ مدیر داخلی: حسنا سادات بنی طباء 

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.