برگزاری همایش بین المللی نکوداشت علامه اقبال لاهوری- آبان 1383

همایش بین المللی نکوداشت علامه اقبال لاهوری با همکاری دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مرکز گفتگوی تمدنها، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، ستاد چهره های ماندگار و سفارت پاکستان در ایران، آبان 1383