مقدمه فرهنگ جامع زبان فارسی

ميراث مكتوب - مقدمۀ فرهنگ جامع زبان فارسی شامل پیشگفتار، راهنمای استفاده از فرهنگ (به‌اضافۀ خلاصۀ شیوه‌ نامه)، کتابنامۀ فرهنگ، و جدول علائم آوانگاری، در 171 صفحه تدوین شده است.
دکتر علی‌اشرف صادقی، مدیر گروه فرهنگ ‌نویسی، ضمن استقبال از نظر کارشناسان، علاقه‌مندی گروه فرهنگ ‌نویسی را نسبت به دریافت بازخوردهای علمی و نقدهای فنی دربارۀ جلد نخست فرهنگ جامع زبان فارسی ابراز کرده است.
بر اساس تصویب شورای نشر آثار فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مورَّخ شنبه، نهم آذرماه، مقرر شد که مقدمۀ فرهنگ جامع زبان فارسی به‌همراه بیست صفحه از متن آن، جهت بهره‌برداری پژوهشگران و علاقه‌مندان بر روی وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار گیرد.

متن «مقدمۀ فرهنگ جامع زبان فارسی» در ادامه و بر روي گزينه دريافت فايل مطالعه كنيد.