مشارکت در برگزاری اولین سمینار بین‌المللی ایران و اسلام با همکاری دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا - ژاپن، دی 1384

اولین سمینار بین‌المللی ایران و اسلام با همکاری دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا، ژاپن، دی ماه سال 1384