عناصر روایی در رمانس های پیش از صفویه

ميراث مكتوب - همۀ رمانس ها، برخی عناصر روایی مشترک دارند که ویژگی اصلی آنها محسوب می شوند. این بدان معنا نیست که این ویژگی ها در انواع ادبی دیگر به چشم نمی خورد، بلکه فقط بدین معناست که کیفیت و بسامد آنها در رمانس ها، چشمگیر و دارای اهمیت زیاد است. از یک جهت، این ویژگی ها را می توان اجزای ساختمانی در نظر گرفت که قصه گویان به مدد آنها به ساختمان داستان های خود سر و سامان می دهند. این عناصر که استخوان بندی پی رنگ داستان ها را ایجاد می کنند، به نحوی از انحاء در رمانس ها رخ نشان می دهند. در هر رمانس، این عناصر بر اساس شگرد قصه گو، کم رنگ یا پررنگ جلوه می کنند و هرچند ممکن است صورت آنها عوض شود، ماهیت آنها هیچ تغییری نمی کند.
ویلیام هانوی در مقاله خود چند ویژگی روایی رمانس های پیش از صفویه از جمله قصۀ حمزه، دارابنامه، ا سکندرنامه و البته، سمک عیّار را بررسی می کند.
در اين مقاله همچنين از ویژگی های زبانی و سبکی رمانس های پیش از صفویه هم ذکر به میان می آورد. بخش بعدی با جمعبندی کلی از ویژگی های رمانس های عامیانۀ پیش از صفوی به پایان می آید.

متن كامل مقاله «عناصر روایى در رمانس هاى پیش از صفويه» نوشته ویلیام هانوی به ترجمه ابوالفضل حري را بر روي فايل پايين بخوانيد.


توضيح تصوير: دستنويس تنها نسخه شناخته شده از متن سمك عيار

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.