میراث کهن در کتاب ماه فلسفه

ميراث مكتوب - شماره 76 كتاب ماه فلسفه (ويژه دي ماه) با نگاه به متون كهن منتشر شد.

فهرست اين شماره از نشريه كتاب ماه فلسفه به شرح زير است:

فلسفۀ تاريخ فلسفه/ علي اوجبي
اندرزهاي فلاسفۀ يونان به روايت حنين بن اسحاق/ علي اوجبي
پزشكان فيلسوف و فيلسوفان پزشك/ زهرا قزلباش
ميراثي از گنجينه اي كهن/ مليحه احساني نيك
سرآمدان دانش پزشكي و فلسفه از نگاه ابن جلجل/ سعيد انواري
تاريخ جهاني علوم و دانشمندان تا قرن پنجم هجري از منظر علامه صاعد آندلسي/ غلامرضا جمشيدنژاد اول
نخستين اندرزنامۀ فلسفي به زبان عربي/ عبدالرحمن بدوي، علي اوجبي
استيلاي روش بر نظر در تاريخ الحكماء قفطي/ حسن سيد عرب
در ادامۀ صوان/ علي اوجبي
آئين ها و نحله ها به روايت شهرستاني/ سپيده نصرتي
تاريخ فلسفه از آغاز تا سهروردي به روايت شهرزوري/ زهرا قزلباش
محبوب القلوب، جامع ترين تاريخ فلسفه/ علي اوجبي
تصحيح متني فلسفي با نگاهي ادبي؟! علي اوجبي
سير خرد و خردورزي در تمدن اسلامي/ جواد قاسمي
مجموعه مقالاتي در تاريخ فلسفه در اسلام/ پروانه عروج نيا
تاريخ فلسفۀ اسلامي از نگاه هانري كُربن/ سيما سادات نوربخش
گزارشي شتابزده از تاريخ فلسفۀ اسلامي/ حسن اكبري بيرق
گزارشي روشمند از حكماي پس از ملاصدرا/ عبدالله صلواتي
فلسفۀ اسلامي يا عربي/ علي عليمحمدي
اقبال و نگارش تاريخ فلسفۀ اسلامي/ طيبه كرمي
جريان هاي مهم فلسفي از نگاه ماجد فخري/ زهرا طاهري اخوان
فيلسوفان مسلمان/ مائده پناهي آراللو
راه آسماني فلسفه/ عبدالله صلواتي
در جستجوي نسبت فلسفۀ اسلامي با زمان/ شهناز شايان فر
جدول آثار مربوط به تاريخ فلسفه/ سعيد انواري
فهرست لاتين/ مصطفي اميري

مقالات این شماره از کتاب ماه فلسفه به زودی بر روی سایت مرکز پژوهشی میراث مکتوب قرار می گیرد