برگزاری همایش حماسه فتح قشم و هرمز - بندرعباس، اسفند 1384

همایش حماسه فتح قشم و هرمز با همکاری استانداری هرمزگان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بندرعباس، اسفند 1384