فربهي يا آماس؛ تحليل ساختار مقالات (نا) علمي - پژوهشي در علوم انساني

ميراث مكتوب - برخي از مقالاتي كه در مجلات علمي - پژوهشي منتشر مي شوند، در عين رعايت ضوابط صوري مقالات علمي - پژوهشي، فاقد جنبه پژوهشي و علمي اند، تا جايي كه خواندن و نخواندن آنها، از نظر علمي يكسان است و چيزي از آنها نمي توان آموخت. حال آن كه اين مسئله خلاف تعريفي است كه از مقالات علمي - پژوهشي به دست داده شده است و بر جنبه بديع و نوآورانه بودن آنها تاكيد شده است.
مقاله حاضر با بررسي ده ها مقاله از اين دست، كوشيده است منطق حاكم بر ساختار آنها را به دست آورد. نويسندگان اين مقالات، به سبب يا در كنار نداشتن مسئله پژوهشي واقعي، مي كوشند با به كارگيري شيوه هاي خاصي، همچون منطق تكه نويسي يا كولاژ و تكثير ناموجه منابع، مقالاتي توليد كنند كه جز صورتكي از مقالات علمي - پژوهشي نيستند. در اين نوشته اين منطق آماساندن و فربهي دروغين، تحليل و مولفه هاي آن بيان و راه غلبه بر آن، كه توجه به محتواي مقالات در كنار مسائل صوري است، بازگو شده است.

متن كامل مقاله «فربهي يا آماس؛ تحليل ساختار مقالات (نا) علمي -پژوهشي در علوم انساني» نوشته سيد حسن اسلامي اردكاني كه در فصلنامه روش شناسي علوم انساني (سال نوزدهم، شماره 74-75، بهار و تابستان 1392) منتشر شده است بر روي فايل پايين مطالعه كنيد.


افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.