مشارکت در برگزاری دومین سمینار بین‌المللی ایران و اسلام - تهران، مهر 1385

مشارکت در برگزاری دومین سمینار بین‌المللی ایران و اسلام با همکاری دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا و مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، مهرماه 1385