کشف نسخه های خطی جدید از آثار شیخ بهایی

میراث مکتوب - کتاب «شیخ بهائی مخزن اسرار سیر و سلوک» نوشتۀ حجت الاسلام و المسلمین علی صدرایی خویی اردیبهشت سال جاری منتشر شده است.
حجت الاسلام والمسلمین علی صدرایی خویی، فهرست نگار نسخ خطی دربارۀ این کتاب به مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب گفت: شیخ بهائی در عرصه های مختلف علمی صاحب اثر بوده است و در عرصه پژوهشی، نسخه های خطی و آثار جدیدی از وی جمع آوری کردیم و این آثار در کتابی در قطع رقعی با عنوان «شیخ بهائی مخزن اسرار سیر و سلوک» دربارۀ زندگی این دانشمند منتشر شده است.
کتاب شیخ بهائی مخزن اسرار سیر و سلوک در شمارگان 1000نسخه و به قیمت 40000 ریال از سوی نشر خوئی به چاپ رسیده است.
صدرایی خویی همچنین دربارۀ کتاب «آشنای حق» که به زندگی و احوالات آقا محمد بیدآبادی اشاره دارد بیان کرد: آقا محمد بیدآبادی از فیلسوفان قرن دوازدهم است و کتاب احوالات وی پیش از این در سال 1374 منتشر شده بود و چاپ جدید با اصلاحات منتشر شده است.
به گفته صدرائی خویی اصلاحات با توضیحات و یافته های جدید محقق همراه است.
آشناي حق، انديشه ها و رفتارهاي سلوكي آقا محمد بيدآبادي نیز در شمارگان 1000 نسخه و به قیمت 60000 ریال منتشر شده است.