عناصر هویت بخش ایرانی در شاهنامه از زبان دکتر نصرت الله رستگار

ميراث مكتوب - نشست «سخنی پیرامون بازشناسی عناصر هویت بخش ایرانی در شاهنامه» با حضور دکتر نصرت الله رستگار روز دوشنبه 21 بهمن برگزار می شود.

نشست «سخنی پیرامون بازشناسی عناصر هویت بخشی ایرانی در شاهنامه» به یاد دکتر حسن حبیبی برگزار می شود و در این نشست دکتر نصرت الله رستگار، ایران شناس و استاد زبان و ادب فارسی دانشگاه وین دربارۀ نقش شاهنامه در شناخت هویت ملی سخن خواهد گفت.

این نشست روز دوشنبه، 21 بهمن از ساعت 14 در بنیاد ایران شناسی به نشانی خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، بنیاد ایران شناسی، تالار محتشم برگزار می شود.