آسيب شناسي شرح ديوان خاقاني

ميراث مكتوب - يكي از مهم ترين حوزه هاي پژوهش در متون كهن ادب پارسي، شرح و گزارش اين متون است كه سابقه اي به درازاي چند قرن دارد؛ امري كه در دورۀ معاصر به گونه اي چشمگير مورد توجه واقع شده تا بدانجا كه براي برخي از اين متون، شروح متعددي تأليف شده است. در اين ميان ديوان سخن سالار شروان، افضل الدين بديل خاقاني شرواني، مقامي ويژه دارد؛ چنانكه از ديرباز شروحي بر اين ديوان نوشته اند.
اين رويكرد در چند دهۀ اخير نيز با شتاب و گستردگي بيشتري دنبال شده است. در اين جستار برآنيم تا با توجه به سبك شخصي خاقاني در سخن سرايي به آسيب شناسي اين شروح بپردازيم و تئوري خود را در باب شرح بايسته و اصيل ديوان شاعر عرضه نماييم.

براي مطالعه متن كامل مقاله «آسيب شناسي شرح ديوان خاقاني» نوشته سعيد مهدوي فر كه در شماره 196 كتاب ماه ادبيات منتشر شده است بر روي فايل زير كليك كنيد.افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.