برگزاری سمینار روابط تاریخی و تمدنی دو کشور ایران و دانمارک

ميراث مكتوب - به مناسبت هشتادمین سالگرد برقراری روابط ایران و دانمارک، «سمینار بزرگداشت روابط تاریخی و تمدنی ایران و دانمارک» 5 اسفند برگزار می شود.

نگاهی به روابط تاریخی و سیاسی ایران و دانمارک عنوان نشست اول و بررسی روابط اقتصادی و فرهنگی ایران و دانمارک عنوان نشست دوم است.

در نخستین نشست این برنامه با موضوع «نگاهی به روابط تاریخی و سیاسی ایرن و دانمارک»، دکتر تورکیلد بوگ معاون ریاست نمایندگی سفارت دانمارک در تهران، دکتر کاظم بیگی استاد گروه تاریخ و تمدن دانشگاه تهران، آندرس کریستین هوگارد سفیر دانمارک در تهران و مرتضی دامن پاک جامی سفیر سابق ایران در دانمارک و معاون مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی سخنرانی می کنند.

دومین نشست نیز به بررسی «روابط اقتصادی و فرهنگی ایران و دانمارک» می پردازد و علی اکبر جوکار رییس اداره اول شمال و شرق اروپای وزارت امور خارجه، دکتر کلاوس پترسن معاون دپارتمان شرق شناسی دانشگاه کپنهاک، دکتر جواد نیستانی استاد گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر همینگ یورگنسن استاد دانشگاه کپنهاک و شرق شناس حضور دارند.

اين همايش با مشاركت اداره اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه و سفارت دانمارك در تاريخ 5 اسفند/ 24 فوريه 2014 در سازمان ايراني مجامع بين المللي به نشاني خيابان شهيد باهنر، خيابان شهيد آقايي، برگزار خواهد شد.