الشریف المرتضی متکلما

ميراث مكتوب - سید مرتضی از بزرگترین شخصیت‌های علمی اسلامی در قرن‌های چهارم و پنجم و از برجسته‌ترین دانشمندان شیعه مذهب می‌باشد. وی ادیب، شاعر، فقیه و متکلم برجسته‌ای بود.

کتاب حاضر به عنوان یک پژوهش دانشگاهی، به بررسی آرای کلامی سید مرتضی و تلاش‌های او در این زمینه می‌پردازد. خواننده در این کتاب روش عقلی و طرز تفکر سید مرتضی در آثار و منقولات کلامی را مشاهده می‌کند. همچنین نویسنده در این کتاب تلاش کرده اصالت کلام امامیه را تبیین کرده و به برخی شبهات در زمینه انفعال کلام امامیه در برابر دیگر مکاتب و مذاهب کلامی پاسخ دهد. در بین محققین و به خصوص مستشرقین، این امر پذیرفته شده است که کلام شیعه و به خصوص از زمان سید مرتضی تحت تأثیر کلام معتزله بوده و مؤلف این کتاب، در پی جواب دادن به این موضوع است.

فهرست مطالب کتاب به ترتیب زیر است:

المقدمة

التمهید

اولا: سیرته و حیاته العلمیة

ثانیا: الحیاة الفکریة فی عصر الشریف المرتضی

الفصل الاول: التوحید

الفصل الثانی: العدل الالهی

الفصل الثالث: النبوة

الفصل الرابع: الامامة

الفصل الخامس: المعاد

الفصل السادس: مسائل عقائدیة متفرقة

كتاب الشریف المرتضی متکلما نوشته رؤوف احمد الشمری از سوي بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی به چاپ رسيده است.

منبع: كتابخانه تخصصي تاريخ اسلام و ايران