فراخوان دومین همایش پیوندهای ادبی ایران و ترکیه

ميراث مكتوب - دومین همایش بین‌المللی «پیوندهای ادبی ایران و ترکیه» به همت وابستگی فرهنگی ایران در استانبول اردیبهشت سال آینده در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

محورهای همایش «پیوندهای ادبی ایران و ترکیه» به دو بخش کلی «ادبی» و «زبانی» تقسیم شده است. در بخش ادبی، موضوعاتی مانند پژوهش در اسطوره‌های فارسی و ترکی، مولوی‌پژوهی در ایران و ترکیه، پژوهش‌های ادبی ترکیه در ایران، پژوهشی در نسخه‌های خطی فارسی در ترکیه و ترکی در ایران، شهریارپژوهی در ایران و ترکیه، نقد و بررسی ترجمه آثار ادبی فارسی به ترکی و ترکی به فارسی، انجمن‌های ادبی فارسی در ترکیه و ترکی در ایران، مکتب‌های عرفانی در ادب فارسی و ترکی، پیشگامان گسترش زبان و ادبیات فارسی در ترکیه و مقایسه دوره‌های ادبی فارسی و ترکی، مطرح شده است.

علاقه‌مندان همچنین می‌توانند مقالات خود را در محور زبانی این همایش با موضوعاتی مانند دستورنویسی فارسی در ترکیه، واژه‌های فارسی در ترکی و ترکی در فارسی، عوامل گسترش زبان و ادبیات فارسی در ترکیه، نقش استادان اعزامی در گسترش زبان و ادبیات فارسی و ترکی در دو کشور و نقش رسانه در گسترش روابط زبانی و ادبی دو کشور ارسال کنند.

20 فروردین آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات و 10 اردیبهشت‌ماه 1393، زمان نهایی ارسال اصل مقالات اعلام شده است. علاقه‌مندان باید مقالات خود را به نشانی الکترونیکی llrit@atu.ac.ir ارسال کنند.

این همایش با همکاری دانشگاه‌های استانبول و علامه طباطبایی در روزهای 21 و 22 اردیبهشت سال 1393 در دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

اولین همایش بین‌المللی پیوندهای زبان و ادبیات ایران و ترکیه از سوی وابستگی فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول و با مشارکت دانشگاه‌های استانبول و علامه طباطبایی در روزهای 26 و 27 اردیبهشت سال جاری (1392) در مرکز فرهنگی «جمال رشید ری» استانبول برگزار شد.