فراخوان خاطره نگاری به یاد استاد ایرج افشار/5

خوش نداشت از خودش بگوید

ميراث مكتوب - آنچه در ادامه مي خوانيد خاطره ای از حمیدرضا امیری، تهیه کنندۀ صدا و سیمای مرکز یزد در یادبود استاد ايرج افشار است.

حدوداً سال 1378 بود. کتابخانه ی دکتر علی اکبر سیاسی را به دانشگاه یزد اهدا می کردند؛ و در این کار استاد ایرج افشار هم نقش و حضوری داشت. به دیدارش شتافتم تا با ایشان گفتگویی رادیویی انجام دهم؛ امّا او حاضر نشد از خودش کلامی بگوید. به اصرار، تنها دقایقی درباره ی دکتر علی اکبر سیاسی صحبت کرد و خاطره ای تعریف نمود. او خوش نداشت از خودش بگوید.

در برنامه رادیویی «مشاهیر یزد» هم که در آرشیو صدا و سیمای یزد موجود است و در آن سلسله برنامه ها، مفاخر این دیار از زندگی خود گفته اند، ایرج افشار به جای این که از خودش گفته باشد، از تاریخ و فرهنگ يزد سخن گفته است. همین. آن بزرگمرد خوش نداشت از خودش بگوید.