در سمیناری در دانشگاه لایدن هلند بررسی می شود ؛

نقش میراث مکتوب در ترویج زبان و ادبیات فارسی و احیای متون حماسی

ميراث مكتوب - به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی (25 اردیبهشت)، سمیناری در دانشگاه لایدن با همکاری سفارت ایران در هلند برگزار می شود.

این سمینار با سخنرانی دکتر علی اصغر سیدغراب استاد دانشگاه لایدن آغاز خواهد شد و سپس دکتر میرجلال الدین کزازی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع «چرا رستم در کشتن سهراب از نیرنگ بهره می جوید؟» سخنرانی می کند.

سخنرانی دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب بخش دیگری از این سمینار است. دکتر ایرانی در این سمینار از «نقش میراث مکتوب در ترویج زبان و ادبیات فارسی و احیای متون حماسی» سخن خواهد گفت.

این سمینار در روز جمعه 26 اردیبهشت در دانشگاه لایدن هلند برگزار می شود.