بیست و دومین همایش بین المللی کمیته علوم تاریخ

ميراث مكتوب - بیست و دومین همایش بین المللی کمیته علوم تاریخ با عنوان XXII Congress of International Commitee of Historical Sciences برگزار می شود.

این همایش روزهای 27 و 28 آگوست سال 2015 مصادف با 5و6شهریور 1394 در چین، جینان برپا می گردد.

محورهای همایش شامل بومی سازی (مقالاتی در اولویت قرار خواهد گرفت که در مورد مقاطع تاریخ مسیحیت یا هر منطقه ای از سراسر جهان به ویژه مطالعات تطبیقی باشد.) علم و دین و مهاجرت ایده های دینی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا كليك كنيد.

منبع: انجمن ایرانی تاریخ