نگاهی به آویزه یادداشت های شاهنامه

ميراث مكتوب - در فن تصحیح متون، میزان توفیق و روشمندی علمی کار مصحح غیر از چگونگی استفادۀ او از اصول تصحیح، با توجه به مقدمه، تعلیقات و فهرست های فراهم آوردۀ وی برای آن متن تعیین می شود. از میان صدها متن چاپ شدۀ ادبی و تاریخی شمار معدودی را می توان برشمرد که آراسته به مقدمه های تحقیقی و توضیحات عالمانه و فهارس دقیق باشد و متأسفانه در بیشتر آثار، شتاب زدگی و عدم استقصای مصححان در تصحیح و نوشتن مقدمه و تعلیقات مشهود است.
از نظر حواشی و توضیحات نوشته شده بر متون مصحح فارسی کارهایی مانند حواشی و تعلیقات تجارب السلف نوشتۀ مرحوم استاد سید حسن قاضی طباطبایی نفثة المصدور زنده یاد دکتر امیرحسن یزگردی آتشکدۀ آذر به کوشش شادروان دکتر سید حسن سادات ناصری، اسرارالتوحید و منظومه های عطار به تصحیح دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و تاریخ بیهقی دکتر محمدجعفر یاحقی و آقای مهدی سیدی از جمله نمونه های برجسته محسوب می شود که باید الگوی مصححان و محققان متون باشد.

براي مطالعه ادامه مقاله «نگاهي به آويزه يادداشت هاي شاهنامه» نوشته سجاد آيدنلو كه در مجله «جهان كتاب. (سال هجدهم. شماره 11 و 12)» منتشر شده است بر روي فايل زير كليك كنيد.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.