مسائل اساسی پدیدارشناسی چیست؟

ميراث مكتوب - کتاب مسائل اساسی پدیدارشناسی نوشتۀ مارتین هایدگر با ترجمه پرویز ضیاء شهابی از سوي انتشارات مينوي خرد منتشر شد.

در کتاب مسائل اساسی پدیدارشناسی موضوعاتي مطرح مي شود كه مرحله به مرحله به راه حلی براي بيان پديدارشناسي می‌رسد؛ پدیدار شناسی باید از آنچه موضوع بحث می‌گیرد و شیوه‌ای که موضوعش را برمی‌رسد مفهوم خود آن را بپرورد؛ اگرچه این کتاب قصد ندارد که بگوید به کردار مورخان بر جریانی جدید در فلسفه که بدان پدیدار شناسی می‌گویند، چه رفته است.

این کتاب از پدیدار‌شناسی نمی‌گوید بلکه از همان می‌گوید که پدیدارشناسی خود از آن می‌گوید.

کتاب حاضر به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود که هر کدام دارای فصل‌های متفاوتی هستند. در بخش اول کتاب که «بحث پدیدار شناسانه - نقادانه در برخی قول‌های ماثور در باب وجود» نام دارد چهار فصل با عناوین «قول کانت: وجود محمولی ماهوی نیست» ، «قول منتسب به ارسطو و شایع در هستی ‌شناسی قرون وسطایی: سازونهاد وجودی هر موجود را چه بودن است و هست بودن»، «قول مقبول در هستی‌شناسی دوران جدید، نحوه‌های اساسی وجود وجود طبیعت است و وجود روح» و «قول منطق: از و درباره‌ی هر موجود به هر نحو که وجودداشته باشد می‌توان به واسطه‌ی «است» سخن گفت» وجود دارد.

اما بخش دوم کتاب که «پرسش هستی‌شناختی بنیادین از معنای وجود به طر کلی ساختارها و نحوه‌های اساسی وجود» نام دارد دارای یک فصل با نام «مساله‌ی فرق هستی شناختی» است.

کتاب مسائل اساسی پدیدارشناسی با روش پدیدارشناسانه‌ی هستی‌ شناسی،‌ موخره‌ کشنده به طبع و نشر، نمایه‌ کسان،‌ واژه‌نامه و نقل‌ها از متن یونانی به پایان رسیده است.

کتاب مسائل اساسی پدیدارشناسی نوشته مارتین هایدگر با ترجمه پرویز ضیاء شهابی در 433 صفحه به بهاي 300 هزار ريال در سال 1392 از سوي انتشارات مينوي خرد به چاپ رسيده است.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.