فهرستِ شبیه نامه ها

میراث مکتوب - ایدۀ فهرست توصیفی شبیه نامه های پراکنده، برای رضا کوچک زاده پس از پیدایش فهرست توصیفی شبیه نامه های دورۀ قاجار و نیز فهرست توصیفی شبیه نامه‌های ملک پدیدار شد.
وی که برای جست و جوی شبیه نامه ها تنها به کتابخانۀ مجلس بسنده کرده، اثر خویش را به سه بخش اصلی تقسیم کرده است؛ بخش های خطی، چاپی و نشریه ها. شمار شبیه نامه های دست نوشتۀ این کتاب، 126 متن در 7 مجموعه و کتاب را دربرمی گیرد؛ که همگی به ساختار جنگ نگارش یافته اند جز چهار نسخه که ساختارشان فرد است و به شکل بیاض بر جای مانده اند.
فهرست شبیه نامه‌های دستنویس این کتاب، بیش تر به مجموعه شبیه نامه های رجایی زِفره ای پرداخته است. پس از آن، مجموعۀ دیگری است (17476) که 47 شبیه نامه را دربر می گیرد و همۀ مجلس های آن در ادامۀ هم در یک کتاب نگارش یافته اند. این متون، ترکیبی از سوگواری، روضه خوانی و شبیه است.
در بخش شبیه نامه های چاپی به بازشناسی 361 شبیه نامه در 41 کتاب پرداخته شده است. این مجلس ها نیز، همانند نمایش نامه ها، همگی با ساختار جُنگ به چاپ رسیده اند. در بخش نشریه ها نیز به بازشناسی 26 شبیه نامه پرداخته شده که همگی در شماره های گوناگون فصل نامه‌ی تاتر و در شماره های پس از انقلاب به چاپ رسیده اند.
همانند دو فهرست پیشین شبیه نامه ها، فهرست هر مجلس در این کتاب با شماره کتابخانه ای آن آغاز می شود و سپس عنوان مجلس در پی می آید. در این فهرست، شماره های اصلی به کتاب ها و مجموعه ها می پردازد و هر شماره پس از ممیز، ترتیب جای گیری هر شبیه نامه را در آن مجموعه بازگو می کند.
گفتنی است، کوچک زاده تا کنون در تلاشی چند ساله توانسته است با همکاری دو کتابخانۀ مجلس و ملک، 1107 شبیه نامه را فهرست نویسی کرده و در اختیار خوانندگان قرار دهد.
فهرست توصیفی شبیه نامه‌های پراکنده (شبیه نامه‌های گنجینه خطی و مخزن چاپی کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی)؛ پژوهش و نگارش رضا کوچک زاده؛ تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛ چاپ اول: 1390؛ در قطع وزیری؛ با 572 صفحه و به بهای 85000 ریال منتشر شده است.

معرفی کتاب از زکیه بیات

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.