معنای زندگی در نظر مولانا

ميراث مكتوب - كتاب مولانا و معناي زندگي نوشتۀ مهدي كمپاني زارع از سوي انتشارات نگاه معاصر به چاپ رسيد.

يكي از شاخص ترين كساني كه در راه شناخت معنا جد و جهد بسيار نموده و هم در مقام نظر و هم در مقام عمل و كنش انساني معنا را در محور و كانون پندار و كردار و گفتار خويش قرار داده مولانا جلال الدين محمد بلخي است. او كه جويان و پريشان معنا بود با نقب زدن به همه امور هستي آن را طلب مي كرد و همگان را بدان دعوت مي نمود.

نویسنده در این کتاب کوشیده است ضمن تشریح مختصات و جغرافیای بحث معنای زندگی در جهان معاصر به ایضاح این مسأله و دیدگاه‌های مختلف پیرامون آن بپردازد.

همچنین به تفصیل در اندیشه‌های مولانا جلال‌الدین بررسی کرده و نشان می‌دهد که او چه تلقی‌ای از معنا و زندگی و معنای زندگی دارد و برای معنابخشی به حیات انسانی چه مطالبی را بیان می کند.

اجزای پراکنده اندیشه‌های مولانا که ارتباط مستقیم و غیر مستقیمی با این بحث دارند را گردآوری کرده و نظریه مولانا را در بحث معنای زندگی تبیین می‌کند.

مولانا علاوه بر اینکه در باب زندگی و معنای آن سخنان ارزشمندی دارد، شخصاً زندگی معنا دار و با شور و نشاطی را تجربه کرده بوده و از هر دو جهت می‌تواند موردتوجه انسان معاصر قرار بگیرد.

فهرست مطالب کتاب به این قرار است:

فصل اول-درآمدی به جغرافیای مسأله معنای زندگی

فصل دوم- معنای زندگی در دو دوره حیات مولانا

فصل سوم- معنا از نگاه مولانا

فصل چهارم- زندگی

فصل پنجم- نگاهی کوتاه به «معنا» به مثابه هدف و ارزش

کتاب‌نامه

نمایه اعلام

«مولانا و معنای زندگی» نگاشته مهدی کمپانی زارع از سوی نشر نگاه معاصر در 192 صفحه، شمارگان 2000 نسخه، به بهاي 100000 ريال در سال 1392 منتشر شده است.