نسبت شعر، تاریخ و فلسفه

در برخی اندیشه‌ها و فرهنگ‌ها، شعر و فلسفه مقابل هم قلمداد شده‌اند، به‌ویژه با اتکای به این معنا که شعر ریشه در ذوق دارد و فلسفه در عقل.
2022-10-26 20:54:09

خواجه غیاث نقشبند، هنرمندی توانا و شاعری دانا

غیاث‌الدّین علی نقشبند یزدی، افزون بر آنکه در هنرهای مختلف دستی توانا داشته، در هنر شاعری نیز صاحب قریحه‌ای روان و سبکی ویژه بوده است.
2022-10-26 20:12:16

مقام سخن و آداب سخنوری در شعر حافظ

حافظ در خلال غزلیات ناب خود درس‌‌های فراوانی عرضه می‌دارد که یکی از آنها بهره‌برداری نیک از سخن و نعمت گرانسنگ سخنوری است.
2022-10-26 19:30:16

امیرنظام گروسی و فکرِ چاپِ تاریخ بیهقی

یکی از ماجراهای غریبِ تاریخِ ادبیاتِ ایران، دردست‌نبودنِ نسخه‌هایی کهن از تاریخِ بیهقی و سفرنامهٔ ناصرخسرو است.
2022-10-25 17:22:17

نوشته پُر از مهر تامس مور برای حافظ شیرازی

تامس مور، از سرایندگان بزرگ انگلیسی، نوشته‌ای دربارۀ حافظ شیرازی دارد که نشان‌دهنده دلبستگی شاعر انگلیسی به غزل‌سرای نام‌آور ایران است.
2022-10-25 16:49:04

تراژدی قدرت در شاهنامه

پنجمین چاپ کتاب «تراژدی قدرت در شاهنامه» اثر زنده‌یاد مصطفی رحیمی از سوی نشر نیلوفر به بازار آمد.
2022-10-25 16:03:03

گزارش‌هائی از درگيری فقهاء و غاليان در عصر امام صادق (ع)

در شيعه دو جريان جلوه بيشتری دارد: يکی جريانی که به مسائل معرفتی علقه دارند و دیگری جريان فقاهتی.
2022-10-25 15:22:03

بهره‌گیری ابوالفضل بیهقی از آیات و احادیث

ابوالفضل بیهقی در اثر مشهور خود به وفور از آیات و احادیث برای بیان مسایل اخلاقی و تعلیمی استفاده کرده است.
2022-10-25 14:46:03

تاریخ بیهقی و چند نکته

بیهقی در صدد ارائه نثر ادبی نیست بلکه بیان تاریخ برای وی اهمیت داشته و تاریخ را دستمایه ادبی خود نکرده است.
2022-10-24 23:54:31

فراخوان سیزدهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری کتابخانۀ ملی

فراخوان سیزدهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
2022-10-24 23:22:31

صفحه‌ها