برگزاری مراسم نکوداشت دکتر پرویز اذکایی

ميراث مكتوب - مراسم نکوداشت و تجليل از مقام علمی استاد دکتر پرویز اذکایی به كوشش انجمن ایرانی تاريخ در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می شود.

اين مراسم با حضور استاداني چون دكتر مهدی محقق، کامران فانی، علیرضا ذکاوتی قراگزلو، حسن انوشه، دكتر محمود جعفری دهقی و برگزار می شود.

این مراسم 30 اردیبهشت سال جاري از ساعت 16 الي 19 برگزار خواهد شد.

اين همايش در ساختمان اسناد و آرشیو کتابخانه ملي ایران به نشاني بلوار میرداماد، انتهای خیابان شهید حصاری، طبقه همکف، سالن همایش ها برگزار مي شود.