رویکردهای نظام آوایی زبان فارسی

ميراث مكتوب - کتاب نظام آوایی زبان فارسی رویکردی ادراکی به آواشناسی زبان فارسی دارد و از این حیث، بدیع و شایان توجه است.

مطالب کتاب عمدتاً برگرفته از پژوهشهایی آزمایشگاهی است که در سالهای اخیر بر روی ساخت آوایی زبان فارسی صورت گرفته و مؤلفِ کتاب، خود نیز، در بسیاری از این تحقیقات سهیم بوده است.

هدف از نوشتن اين كتاب طرح و بررسي يكي از فعاليت هاي بسيار پيچيده روزمره فارسي زبانان است وآن فرايند درك گفتار پيوسته فارسي است.

در اين كتاب به بخشي از فرايند درك گفتار پيوسته فارسي پرداخته مي شود كه به واج شناسي زبان مربوط است و تحت عنوان «نظام آوايي زبان فارسي» با استفاده از واج شناسي نظري و علم درك گفتار به كاوش درباره موضوع و تحقيق پرداخته ايم. فصل اول تحت عنوان «طرح يك مسئله شناختي» سوال تحقيق را با ارائۀ يك مثال مطرح مي كند و به بحث درباره انگاره هاي بازشناسي كلمات در گفتار فارسي مي پردازد.

فصل دوم تحت عنوان «ساخت وزني» در چارچوب نظريه واج شناسي نوايي به بحث درباره حوزه هاي واجي، الگوي تكيه، تكيه دومين، الگوي آهنگ و سرنخهاي صوتي و دركي آنها پرداخته است.

فصل سوم تحت عنوان «طبقات واجي» نظريه منبع - صافي را به عنوان مبناي تعريف سرنخهاي صوتي و دركي معرفي مي كند و آن را به «نظريه ذره اي گفتار» و نظريه «پراكندگي توافقي» بسط مي دهد و در نهايت سرنخهاي صوتي و دركي مشخصه هاي طبقات عمده واجي را معرفي مي نمايد.

فصل چهارم تحت عنوان «آواهاي رسا» به سرنخهاي صوتي و دركي مشخصه هاي واجي آواهاي رسا شامل واكه ها و همخواني رسا به سرنخهاي صوتي و دركي آنها پرداخته است.

فصل پنجم تحت عنوان همخوانهاي انفجاري به جزييات سرنخهاي صوتي و دركي مشخصه هاي حنجره، نحوه توليد و محل توليد انفجاريهاي فارسي مي پردازد.

فصل ششم تحت عنوان «همخوانهاي سايشي و انسايشي» به جزئیات سرنخهاي صوتي و دركي مشخصه هاي حنجره، نحوه توليد سايشيها و انسايشيهاي فارسي مي پردازد.

فصل هفتم تحت عنوان نتيجه گيري يافته هاي همه فصول را به كار مي گيرد.

نتایج برخی از این پژوهشها، پیش از این، در قالب مقالات علمی‌ـ‌تحقیقی در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده، اما اکنون تمامی آن یافته‌ها را، به همراه افزوده‌هایی دیگر، با تدوینی انسجام‌یافته، می‌توان در کتاب «نظام آوایی زبان فارسی» مطالعه کرد.

کتاب نظام آوایی زبان فارسی نوشته دكتر محمود بي جن خان در 372 صفحه به بهاي 95000 ریال در شمارگان 1000 نسخه از سوي انتشارات سمت در سال 1392 به چاپ رسيده است.

مقدمه اين كتاب را در فايل زير بخوانيد.افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.