درباره دوبیتی منسوب به نصیرالدین طوسی یاد شده در جنگ روضة الناظر و نزهة الخاطر

ميراث مكتوب - در جُنگ روضة الناظر و نزهة الخاطر (گردآوردۀ عبدالعزیز بن ابی الغنایم کاشانی در سدۀ 8ق) چند سروده به نصیرالدین طوسی منسوب شده است.

در یکی از آن‌ها به اشارت، از ابوبکر به عنوان وارث واقعی خلافت یاد شده است. از آنجا که نصیرالدین طوسی یکی از بزرگان تشیع به شمار می‌آید به سختی می‌توان انتساب چنین سروده‌ای را به وی درست انگاشت.

چندی پیش مقاله‌ای با عنوان «تحقیقی در اشعار نویافتۀ خواجه نصیر الدین طوسی» به قلم دوست فاضل و ارجمند، سهیل یاری گل‌دره در مجله بهار ادب به چاپ رسید که در آن شماری از سروده‌های منسوب به نصیرالدین طوسی به نقل از جنگ‌های مختلف گرد آمده است. امروز (بیستم فروردین ) به لطف ایشان متن کامل مقاله و تصویر چند برگ از این جنگ به دست من رسید. آنچه در این جا می‌آید نکته‌ای در باب یکی از این سروده‌هاست.

متن كامل اين مقاله نوشته دكتر يونس كرامتي را كه در سايت حلقه كاتبان منتشر شده است اینجا بخوانيد.