علامه سید محمد علی روضاتی درگذشت

میراث مکتوب - علامه سید محمد علی روضاتی ، کتابشناس و محقق، صبح امروز پنجشنبه 29 تیر در اصفهان دار فانی را وداع گفت.
علامه روضاتی خلف صالح علمای راستین شیعه، همچون علامه امینی، آقا بزرگ تهرانی و برجسته‌ترین شخصیت باقی مانده از خاندان روضاتی بود.
از وی آثار متعددی به عربی و فارسی به صورت تألیف، تصحیح و تحقیق به چاپ رسیده است که از آن می توان به روضات الجنّات في تراجم العلماء و السّادات، زندگاني آيت‌الله چهار سوقي و رجال ديگر، فهرست کتب خطّي کتابخانه هاي‌ اصفهان، نسخه برگردان تجارب السلف هندوشاه نخجواني، تکلمه الذریعه در دو مجلد و ... اشاره کرد.
اخبار تکمیلی درباره تشییع پیکر آن مرحوم متعاقباً اعلام می شود.
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب درگذشت این کتابشناس و محقق را به جامعه علمی کشور تسلیت می گوید.