جمهوری ونیز و ایران

ميراث مكتوب - ضمیمۀ 32 آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای متن شناسی – دورۀ جدید، سال یازدهم، شمارۀ 32، سال 1392) با عنوان جمهوری ونیز و ایران اثر گولیلمو برشه ترجمۀ یوسف خان مؤدب الملک به همراه مقاله ای دربارۀ فعالیتهای فرهنگی یوسف خان با پژوهش و تصحیح محسن بهرام نژاد منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از ضمیمۀ آینۀ میراث به شرح زیر است:

بخش اول: فعالیتهای فرهنگی مؤدب الملک مشهور به ژوزف ریشار در ایران

مقدمه

مؤدب الملک: زندگی و فعالیتهای فرهنگی

الف: تأسیس نخستین مدرسۀ دخترانه در تهران

ب. سرپرستی دانشجویان اعزام به خارج، مجموعه داری، تألیف و

ترجمۀ کتاب

نتیجه

یادداشتها

بخش دوم: دربارۀ کتاب جمهوری ونیز و ایران

مقدمه

لوئی کاستالدی و فعالیتهای او در ایران

چند نکته دربارۀ گولیلمو برشه (1833 – 1913 م)

نگاهی به چاپ قبلی ترجمۀ فارسی کتاب برشه

سخن آخر

بخش سوم: جمهوری ونیز و ایران

[آغاز کتاب]

جمهوری ونیز و مملکت ایران

فصل اول : [روابط دولت ونیز و اوزون حسن آق قویونلو]

فصل دوم: [روابط ونیز با صفویان: از شاه اسماعیل تا شاه عباس اول]

فصل سوم: [از] شاه عباس کبیر [تا پایان صفویه]

تصاویر کتاب

کتابنامه

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.