نياكان ما چگونه افكار خود را بر روي سنگ جاويدان مي كردند؟

ميراث مكتوب - کتاب «سنگ نوشته های کوفی: میراث فرهنگ جهانی» نوشته سید محمد وحید موسوی جزایری، با همکاری حسین موسوی جزایری و ترجمه دکتر میس کریستین به چاپ رسيد.
پس از ماه ها تلاش و جستجو برای یافتن «سنگ نوشته های کوفی: میراث فرهنگ جهانی» اینک این کتاب در 252 صفحه رنگی در کتابفروشی های کشور توزیع یافته است.
این کتاب نفیس، که همزمان به زبان انگلیسی بلیغ نیز چاپ شده است، می تواند هدیه ای ارزشمند به علاقه مندان فرهنگ این کهنسرا، در کشورهای مختلف باشد.
نوشتاری از استاد بهاء الدین خرمشاهی (مترجم و حافظ پژوه)، دکتر علی ایمانی (مؤلف کتاب سیر خط کوفی در ایران) و خانم دانش یزدی (مولف کتاب کتیبه های اسلامی شهر یزد)، زینت بخش این کتاب است.
کتاب «سنگ نوشته های کوفی: میراث فرهنگ جهانی» در شمارگان دو هزار نسخه توسط نشر كتاب آبان منتشر شده است.