نشست «بررسی نقش اشکانیان در تاریخ و فرهنگ ایران»

ميراث مكتوب - انجمن دوستی ایران و هلند و بخش ایرانشناسی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی با حمایت سفارت پادشاهی هلند در تهران، نشستی علمی – تخصصی با موضوع «بررسی نقش اشکانیان در تاریخ و فرهنگ ایران» برگزار می کند.

اين نشست با حضور د یانگ، از دانشگاه لیدن هلند به پاس چهارصد سال تاسیس کرسی زبان فارسی و مطالعات ایرانشناسی در هلند برگزار خواهد شد.

نشست «بررسی نقش اشکانیان در تاریخ و فرهنگ ایران» روز سه شنبه 9 اردیبهشت 1393، از ساعت 10 لغایت 12 در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی به نشاني نیاوران – کاشانک - نرسیده به آجودانیه شماره 210 برگزار مي شود.