شماره 84 «وقف میراث جاویدان»

ميراث مكتوب - شماره 84 فصلنامه فرهنگي، تحقيقي، اجتماعي و تاريخي «وقف ميراث جاويدان» منتشر شد.

در اين شماره مقالات زير به چاپ رسيده است:

جستارهايي از تاريخ وقف در ايران به ويژه اصفهان (با تكيه بر نوشته‌هاي عبدالحسين سپنتا)/ محمدحسين رياحي

بررسي تأثير موقوفات امامزادگان و بقاع متبركه بر اقتصاد كشور/ عفت خشنودي

تغيير نام موقوفات از منظر اخلاق/ دكتر سيدحسن اسلامي

هويت زنان واقف در ايران (نمونه موردی زنان آمل)/ معصومه يدالله‌پور

وقفنامه قنات حسينيه تهران/ مرضيه مرتضوي

مجموعه حضرت عبدالعظيم(ع) و موقوفات آن/ مهدي بختياري

امامزاده اسماعيل(ع)(همدان)/ زهرا پورشعبانيان

پيوند وقف با آموزش عالي در مصر جديد/ دكتر ابراهيم بيومي غانم، ترجمه حسين علينقيان

مجله «وقف ميراث جاويدان» به صاحب امتيازي سازمان اوقاف و امور خيريه و مديرمسئولي علي محمدي منتشر شده است.