نشست بحثی درباره اهمیت حفظ و احیای نسخ‌خطی در فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی

ميراث مكتوب - مرکز اسناد فرهنگی آسیا نشست «بحثی درباره اهمیت حفظ و احیای نسخ خطی در فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی» را برگزار می‌ کند.

نشست «بحثی درباره اهمیت حفظ و احیای نسخ خطی در فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی» با حضور استاد عبدالله انوار از سوی مرکز اسناد فرهنگی آسیا، گروه گردآوری، آموزش و احیای نسخ خطی و اسناد در تمدن اسلامی و ایرانی برگزار خواهد شد.

این نشست روز یکشنبه 25 خرداد 1393 از ساعت 15 الی 17 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در بزرگراه کردستان،‌ نبش خیابان 64 غربی واقع است.

منبع: كتابخانه مجلس شوراي اسلامي