قامت خميده «اخلاق علمي» در برابر تندباد «كميت‌گرايي»

ميراث مكتوب - جامعۀ دانشگاهی کشور از شیوع روزافزون بی اخلاقی های پیدا و پنهان در قلمرو علم و پژوهش رنجیده و آزرده خاطر است، البته حق هم دارد که چنین باشد. اعتبار و آبرویی که بزرگان علم و دانش این سرزمین سال ها برای کسب و حفظ آن زحمت کشیده اند، امروزه با گسترش پدیده هایی مثل «مدرک گرایی» و پیامدهای آن در خطر است.

اعتمادی که در همۀ این سال ها عموم مردم به دانشگاهیان داشته - و خوشبختانه هنوز دارند – با مشاهدۀ موارد متعدد نقض «اخلاق پژوهش و نگارش» در معرض تهدید قرار گرفته است. چه بسیارند رخدادهای نامبارکی – از جمله «سرقت های علمی» و «کتابسازی» که در گذشته ای نه چندان دور در محیط علمی بسیار نکوهیده و ناپسند تلقی می شد ولی اکنون آشکارا در گوشه و کنار شهرهای ما رخ می دهد.

براي مطالعه متن كامل اين مقاله بر روي گزينه دريافت فايل كليك كنيد.