فراز و فرود فلسفه در ايران و جهان

ميراث مكتوب - مؤلف در كتاب حاضر به تاريخ فلسفه در ايران و جهان پرداخته است.

آغاز اين كتاب به مطالب زير اختصاص يافته است: چيستي فلسفه، ضرورت آموزش فلسفه به كودكان، فلسفه براي آزادي، قدرت چيست، فلسفه و سياست، چه كسي فيلسوف است، زنان فيلسوف در يونان، روم باستان و دوران معاصر، حكمت چيست، منطق كدام است، ارتباط ميان فلسفه و دين، حكمت اشراق، تيراشيسم و سياه‌چاله‌ها، فلسفه يا كلام، علم كلام، عصر رنسانس، تاريخ فلسفه، اصلاحات را از حوزه علميه آغاز كنيم، جهان چگونه به وجود آمده است، نگاهي تازه به جهان، كوانتوم و تغيير در مباني فلسفه، جهان هولوگرافيك.

در بخش اول اين اثر «فلسفه و پيام‌آوران ايراني» مورد بررسي قرار گرفته است. فلسفه ايراني را مي‌توان تا زمان ايران باستان و سنتهاي فلسفي آن زمان كه ريشه در فرهنگ كهن هندواروپايي داشت و تا حد زيادي تحت تأثير تعاليم زرتشت بود، پي گرفت. در تاريخ ايران با توجه به تغييرات قابل توجه سياسي و اجتماعي طيف گسترده‌اي از مكاتب فكري و ديدگاههاي متنوعي را نسبت به پرسشهاي فلسفي اظهار داشته‌اند كه گستره آن را از سنتهاي ايراني كهن و مرتبط با آيين زرتشتي تا مكاتبي نظير فلسفه ماني و فلسفه مزدك و همچنين مكاتب گوناگون دوران اسلام در بر مي‌گيرد.

بخش دوم به «فرهنگ هند و اروپايي» اختصاص يافته است. كنفسيوس، تاس، آناكسيمنس، هراكليتوس، زنون، بطلميوس و سقراط از جمله افرادي هستند كه در اين بخش بدانها پرداخته شده است.

كتاب فراز و فرود فلسفه در ايران و جهان نوشته هرمز مميزي در 177 صفحه به بهاي 85000 ريال در سال 1392 از سوي نشر ترقي منتشر شده است.