نسخ خطي ديجيتالي کتابخانه دولتي برلين

ميراث مكتوب - کتابخانه دولتي برلين در آلمان برخي نسخ خطي به زبانهاي عربي و فارسي و ترکي را ديجيتال و متن کامل برخي دستنويس‌هاي اسلامي خويش را بر روي وبسايت خويش نهاده است.

بايد افزود روند ديجيتال سازي و ارائه آن از طريق وبسايت کتابخانه همچنان ادامه دارد و بر اساس شنيده‌ها داده‌هاي اين مجموعه‌ به لحاظ کمّي روز به روز کامل‌تر ميشود.

براي دسترسي به داده‌هاي ديجيتالي اين نسخ از طريق اين لينک اقدام شود:

دستنويس‌هاي ديجيتالي کتابخانه دولتي برلين

منبع: بساتين